Zdravie je v osteopatii definované voľným pohybom vo všetkých systémoch organizmu.

Osteopatia

Osteopatia je komplexná manuálna liečebná metóda, ktorá vychádza z poznatkov embryológie, anatómie, biomechaniky a fyziológie. Základom liečby je podrobná diagnostika, ktorá vychádza z aktuálnych symptómov. V anamnéze sa zaznamenávajú súvislosti s doterajším životným príbehom.

Osteopatia je založená na princípe celostnej medicíny, ktorá zahŕňa vplyv okolitého sveta a prostredia na organizmus. Osteopat prostredníctvom hmatu diagnostikuje symptómy jednotlivých systémov organizmu:

  • pohybový systém (kosti, svaly, kĺby a ostatné podporné tkanivo)
  • systém vnútorných orgánov
  • kranio-sakrálny systém (kranium-lebka, sakrum- krížová kosť)
  • nervový systém – cievny systém – hormonálny systém

Telo je vnímané ako jednota vo všetkých týchto systémoch, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Štruktúra a funkcia systémov sú vo vzájomnom vzťahu. Dobre pohyblivá chrbtica bez bolestí umožňuje zdravé fungovanie vnútorných orgánov ich vzájomným prepojením cez nervový, cievny a lymfatický systém. Zdravie je v osteopatii definované voľným pohybom vo všetkých systémoch organizmu. Obmedzená pohyblivosť vplýva na zdravé fungovanie organizmu. Osteopatickou liečbou sa snažíme obnoviť harmóniu fungovania medzi štruktúrou a funkciou. Táto obnova sa zakladá na samoozdravovacích schopnostiach organizmu. Aktivovaním samoozdravenia a samoregulácie sa dokáže organizmus vrátiť k pôvodnému zdraviu.

Voľne preložené podľa Edith Burjan-Lang D.O.

Na stiahnutie:

Zdravie Január 2012
Dieťa Február 2009Zdravotné stredisko Dlhé diely
H.Meličkovej 11/c, Bratislava
Na začiatku sídliska Dlhé diely ružovo-modrá budova
02/38105500